Complex "Antibodies to parasites" №1 (IgG antibodies to: toxocaries, ascaris, trichinel, echinococci, opisthorchis, total antibodies to lamblia)