Giardiasis (Lamblia Intestinalis Giardia), qualitative determination of DNA by PCR (feces)