Білоносова Катерина Олександрівна

Білоносова Катерина Олександрівна

Гематолог, Онкогематолог
Освіта
 • 2001 – Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа».
 • 2003 рік – спеціалізація з дитячої гематології.
 • 2005-2007 – клінічна ординатура на кафедрі гематології.
 • 2012 рік – спеціалізація з організації та управління охороною здоров'я.
Здобуті компетенції

Курси підвищення кваліфікації:

 • 2009-2010 – дистанційне навчання за програмою «Гематологія. Радіаційна медицина. Основи клітинної терапії» (Кіото, Японія).
 • ПАЦ (передатестаційний цикл) «Гематологія» на базі кафедри гематології та трансфузіології при НМАПО ім. П.Л.Шупика, м. Київ.
 • курси «Супровідна терапія» на базі кафедри гематології та трансфузіології при НМАПО ім. П.Л.Шупика, м. Київ.
 • курси «Сучасні методи медикаментозного лікування злоякісних пухлин» на базі кафедри гематології та трансфузіології при НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ.

Участь в асоціаціях:

Учасник EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION (EHA) / член асоціації International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).

Наукова діяльність:

 • 2014 – симпозіум з міжнародною участю «Сучасна стратегія діагностики і лікування хронічної мієлоїдної лейкемії»;
 • 2017 – науково-практична конференція з міжнародною участю «Неходжкінські лімфоми. Сучасні погляди на патогенез, підходи до діагностики та лікування»;
 • 2018 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання Гематологія»;
 • 2018 – Український міжнародний конгрес з трансфузіології «Сучасні проблеми трансфузіології та донорства. Клінічна і виробнича трансфузіологія»;
 • 2018 – European Accreditation Council for Continuing Medical Education «Current issues in transfusion medicine and blood donation. Collection, processing and usage of blood and blood products»;
 • 2019 – науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфом»;
 • 2020 – VІ з'їзд гематологів і трансфузіологів України;
 • 2016 – щорічна науково-практична конференція «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань».
Які хвороби лікую
 • різні види анемії (залізодефіцитні стану, дефіцит вітаміну В12, фолієвої кислоти);
 • порушення згортання крові;
 • генетичні особливості порушення гемостазу / порушення фолатного циклу (AФС);
 • виявлення і спостереження лімфопроліферативних захворювань (лімфоми, лейкози);
 • виявлення індивідуальних ризиків розвитку тромбозу при підготовці до гормональної терапії і операцій, рекомендації для попередження рецидивів.
Знаю такі мови
 • Українська 
 • Російська 
 • Англійська