Експрес тести

Гінекологія Гематологічна панель
Аналіз крові на LE-клітини
220 грн
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус
650 грн
Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO:повні та неповні)
684 грн
Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ)
160 грн
Вовчаковий антикоагулянт
350 грн
Пряма проба Кумбса
260 грн
Непряма проба Кумбса
260 грн
Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (повні та неповні)
260 грн
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу
270 грн
Гінекологія Експрес тести
Експрес-тест на глюкозу
170 грн
Тропоніновий тест
340 грн
Кетонові тіла в сечі
110 грн
Експрес-тест на стрептокок групи А у зразках мазків з горла
390 грн
Експрес-тест на ВІЛ
240 грн
Експрес-тест на наркотики ( амфетамін, метамфетамін,маріхуана, морфін, кокаїн)
550 грн
Експрес -тест на гепатит А
280 грн
Експрес -тест на гепатит В
280 грн
Експрес -тест на гепатит С
280 грн
Експрес -тест на грип
390 грн
Експрес-тест сечі, 11 параметрів (аскорбінова кислота, глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити)
110 грн
Експрес -тест для діагностики сифілісу
280 грн
Експрес -тест вірусу 2019-n CoV ( кров) антитілаIgM,IgG
830 грн
Експрес -тест HCV-HBsAg-HIV-TP, гепатит С, гепатит В (австралійський антиген), ВІЛ, сіфіліс
300 грн
Експрес -тест на гонорею
270 грн
Експрес -тест для якісного виявлення антигену Salmonella typhimurium
250 грн
Експрес -тест на антиген лямблії
270 грн
Проба Манту ( внутрішньошкірна туберкулінова проба Манту), для вирішення проведення вакцинації БЦЖ
390 грн
Експрес -тест на вагітність
200 грн
Експрес -тест на ротовірус (кал)
270 грн
Гінекологія Дослідження сечі
Аналіз сечі за Нечипоренко
170 грн
Цитологічне дослідження сечі ( мікроскопія)
220 грн
Йод в сечі
290 грн
Мікроальбумінурія у сечі
260 грн
Мікроальбумінурія + креатинін сечі
270 грн
Креатинін в сечі
130 грн
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний)
130 грн
Аналіз сечі за Зимницьким (8 порцій)
160 грн
Аналіз сечі на цукор (кількісний)
130 грн
Аналіз сечі на цукор (добова сеча)
130 грн
Кальцій в сечі
320 грн
Фосфор в сечі
130 грн
Магній в сечі
140 грн
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний)
140 грн
Аналіз сечі на білок (протеїнурія)
160 грн
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний)
130 грн
Сечова кислота в сечі
130 грн
Діастаза сечі (альфа амілаза в сечі)
264 грн
Кліренс ендогенного креатиніну
230 грн
Наркотики в сечі (амфетамін, метамфетамін,маріхуана, морфін, марихуанна, кокаїн)
650 грн
Гінекологія Біохімічна панель
Церулоплазмін (мідна оксидаза)
360 грн
Панкреатична амілаза
130 грн
Тимолова проба
170 грн
Білкові фракції
310 грн
Креатинфосфокіназа (КФК)
130 грн
Калій
130 грн
Натрій
130 грн
Кальцій
130 грн
Фосфор
130 грн
Хлориди
130 грн
Тригліцериди
130 грн
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)
180 грн
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)
180 грн
Ліпаза
260 грн
Лактат
520 грн
Холінестераза
240 грн
Кальцій іонізований
170 грн
Магній
130 грн
Азот сечовини
160 грн
Дослідження буферної системи крові
310 грн
pH крові
140 грн
Вальпроєва кислота
414 грн
Цистатін С
740 грн
Жовчні кислоти (Німеччина)
1 320 грн
Гінекологія Генетичні дослідження
ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка)
750 грн
ПЛР. HLA B27 головний комплекс гістосумісності людини
900 грн
ПЛР. ІмуноГенетика IL28B (інтерлейкін 28В (2 точки)
1 040 грн
ПЛР. ОнкоГенетика BRCA
2 566 грн
Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників (BRCA1 5 поліморфізмів, BRCA2 1 поліморфізм) методом піросеквенування
2 196 грн
Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників розширений (BRCA1 7 поліморфізмів, BRCA2 1 поліморфізм, CHEK2 3 поліморфізми)
2 240 грн
Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників (BRCA1 2 поліморфізми)
730 грн
ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія
1 040 грн
ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія
2 704 грн
ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів
800 грн
ПЛР. Фармакогенетика. Підбір дози варфарину
1 872 грн
ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF- фактор)
1 040 грн
Муковісцедоз. Виявлення мутацій в гені CFTR
3 286 грн
Визначення каріотипу плоду в абортивному матеріалі
5 070 грн
ПЛР.Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика визначення статі плоду Y-хромосоми по крові матері
2 990 грн
ПЛР.Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плоду ( по крові вагітної)
5 980 грн
ПЛР. Каріотипування
3 582 грн
Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1 (ТА)5/6/(ТА)7/8) методом піросеквенування
1 900 грн
Hypercholesterolemia and Hyperlipoproteinemia Гени: ABCA1, ABCG5, ABCG8, APOA5, APOB, APOE, LDLR, LDLRAP1, LIPA, LPL, PCSK9 ( Сімейна гіперхолестеринемія, гіперліпопротеїнемія)
60 720 грн
Ген рецептора вітаміну D (VDR)
640 грн
Гінекологія Лабораторія Універсум Клінік
Загальний Аналіз Сечі
170 грн
Загальний аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула)
190 грн
Коагулограма (Протромбіновий час (PT), Тромбіновий час(TT), Протромбін по Квіку(QUICK), Активований часткового тромбопластиновий час(APTT), Міжнародне нормалізоване відношення (INR) ,Фібриног
330 грн
Д-Димер
290 грн
Загальний білок
130 грн
Білірубін загальний
130 грн
Білірубін прямий
180 грн
Білірубін не прямий
260 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
130 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
130 грн
Альфа-амілаза
130 грн
Креатинін
130 грн
Сечовина
130 грн
С - реактивний білок (кількісний)
190 грн
С - реактивний білок (якісний)
160 грн
Лужна фосфатаза (ЛФ)
130 грн
Холестерин
130 грн
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП ) ГГТ
130 грн
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
130 грн
Сечова кислота
130 грн
Глюкоза
130 грн
Глюкозо-толерантний тест
350 грн
Група крові , резус фактор( АВО+Rh )
210 грн
Альбумін
130 грн
Глікозильований гемоглобін (HbA1c)
230 грн
Фібриноген (Fib)
160 грн
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза)
1 120 грн
Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок)
780 грн
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, альфа-амілаза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієн
1 650 грн
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП)
830 грн
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)
780 грн
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)
180 грн
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)
390 грн
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)
390 грн
Пакет ендокринологічний "Щитоподібна залоза" (ТТГ,Т4,Комплекс «Ліпідний» «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди) АЛТ,АСТ, білірубін, кортизол (слюна)
1 540 грн
Пакет ендокринологічний "Зайва вага" Індекс Нома, Вітамін Д, ТТГ,Т4,Комплекс «Ліпідний» «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди),АЛТ,АСТ,Білірубін,кортизол слюна)
2 632 грн
Пакет урологічний "Чоловіче здоров'я" (тестостерон вільний,загальний, ЗАК, Комплекс «Ліпідний» «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди) , вітамін Д, Комплекс ''Біохімічний'' №1 (
3 152 грн
Пакет "Жіноче здоров'я" ТТГ,Т4,Т3, Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я » (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол) , Комплекс «Ліпідний» «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, Л
4 302 грн
КОМПЛЕКС здоров'я судин (Комплекс «Ліпідний» + «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди), Коагулограма,ЗАК,Д-Димер) без вартості УЗД судин НК)
1 210 грн
КОМПЛЕКС "Тромбози" ( Коагулограма, Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди), Д-Димер, Антитромбін 3.
1 020 грн
Пакет "Кардіологічний" Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) , ЗАС,Сечова кислота , Комплекс «Ліпідний» «Холестерин ліпопротеїдів»
3 010 грн
Пакет "ШКТ" ЗАК, ЗАС, Сечова кислота, Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок),Комплекс «Ліпідний» «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ,
3 200 грн
Пакет "Запалення ШКТ" ЗАК, Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок), СРБ- кількісний, Альфа-Амілаза, Комплекс «Ліпідний» «Холестерин
2 946 грн
Пакет " Полінейропатії" Глікімічний гемоглабін, ТТГ,Креатинін,Сечовина ,АЛТ,АСТ
970 грн
КОМПЛЕКС "Гострий живіт" ЗАК, Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок), Альфа Амілаза, СРБ кількісний
1 290 грн
Пакет "Анемії" ЗАК,В12, Фолієва Кислота, Залізо (Iron)(сироватка),Феритин,Трансферин
1 800 грн
Антитромбін III
200 грн
Комплекс «Ліпідний» «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності)
400 грн

Аналіз крові

На сьогоднішній день для діагностики практично будь-яких захворювань необхідні аналізи крові. Вони показують загальну клінічну картину здоров'я людини, вказують на наявність запальних чи інших патологічних процесів.

Види аналізів крові:

  •  клінічний (загальний);
  •  біохімічний;
  •  гормональний;
  •  імунологічний.

Для проведення клінічного (загального) аналізу крові береться капілярна кров. Виконується дослідження в першій половині дня, пацієнту рекомендується не вживати їжу за 4 години до взяття крові. Аналіз показує кількість лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів, гемоглобіну, швидкість осідання еритроцитів.
Для проведення біохімічного аналізу крові необхідна венозна кров. Забір проводиться вранці натщесерце. Аналіз показує кількість глюкози в крові, білірубін загальний, прямий, непрямий, печінкові ферменти, загальний білок, залізо, сечовина та ін.
Гормональний аналіз крові показує роботу ендокринної системи людини, допомагає у визначенні захворювань гіпофіза, надниркових залоз, щитовидної залози та інших органів ендокринної системи. Забір крові проводиться натщесерце з вени.
Імунологічний аналіз виконують для визначення наявності в крові імуноглобулінів, які здатні нейтралізувати інфекційних збудників в крові або вказують на активний перебіг захворювання.
 
У клініці «Universum Clinic» сучасне обладнання та досвідчені лаборанти, що дозволяє виконувати всі лабораторні дослідження швидко та якісно. У разі виявлення будь-яких відхилень від норми, підозри на захворювання, виявлені в результаті проведення обстеження, лікарі-терапевти дають розгорнуту розшифровку, рекомендації по лікуванню та профілактиці захворювань.

Записатися на прийом до лікаря