Антитела IgG к вирусу гепатита С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5)